Sinds 1 november gelden er minder regels in de bouw, dat komt doordat de overheid ruimere normen heeft ingesteld. Zo kon tot kort geleden een uitbouw alleen zonder vergunning worden geplaatst als deze niet groter was dan 2,5 meter, dat is sinds ruim een maand 4 meter. Schuren kunnen ook zonder tussenkomst van de gemeente worden gebouwd, net als dakkapellen, of klopt dat laatste toch niet helemaal? Vertelt het doorgaans betrouwbare RTL Nieuws wel de hele waarheid?

Wat verandert er voor dakkapelkopers?

Vanaf 1 november 2014 kunnen meer dakkapellen zonder vergunning worden geplaatst, maar dan moeten ze wel voldoen aan de algemene landelijke regels en de gemeentelijke welstandscriteria. Voorheen konden alleen dakkapellen op de achtergevel zonder vergunning worden neergezet, dat geldt nu ook voor de voorgevel.

Wanneer de welstandscriteria voorschrijven dat een dakkapel op de voorgevel niet breder mag worden gemaakt dan de helft van de breedte van het dakvlak en je voldoet hieraan, dan kan tegenwoordig de dakkapel zonder vergunning worden geplaatst. Dus RTL Nieuws spreekt wel degelijk de waarheid.

Wie profiteren van de nieuwe regels?

De Nederlander die woont in een gebied waar een licht of gemiddeld welstandsniveau geldt, heeft met name profijt van de minder strenge regels, want voor monumentale bouwwerken geldt nog steeds de vergunningsplicht. Toch blijft het verstandig eerst te informeren bij de gemeente alvorens je zonder vergunning een dakkapel plaatst.